CO2

compensatie

Ook wij denken aan het milieu! Niet alleen door de PSF te steunen, maar onze hele organisatie werkt vanaf 2019 klimaatneutraal!

De stichting zet hiermee een trend in om sportieve evenementen CO2 neutraal te organiseren.

Dit zal tweeledig in de planning opgenomen worden.

Organisatie

Op de organisatie van evenementen is een CO2 voetprint berekening toegepast. Hiermee is de CO2 uitstoot van de bestuurlijke functies, de voorbereiding en de feitelijke uitvoer van evenementen in kaart gebracht. Dit omvat de keten van bestuur en vrijwilligers alsmede de inkoop van materialen en diensten. Niet alleen probeert de stichting zo efficiënt mogelijk te werken om uitstoot te reduceren, maar de gegenereerde uitstoot wordt gecompenseerd door onze partner in klimaatcompensatie door bomen te planten in de bossen van Bolivia en Nederland.

Deelnemers

Deelnemers reizen van en naar de evenementlocatie en afhankelijk van het aantal deelnemers worden drukwerk, faciliteiten en catering ingekocht. Bij inschrijving kunnen de deelnemers aangeven of zij via de organisatie gecompenseerd willen worden. Per deelnemer wordt dan een afdracht gedaan aan onze partner in klimaatcompensatie.